Home > ติตต่อเรา

ติตต่อเรา

 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 3 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สำนักงานชั่วคราว)

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

นครศรีธรรมราช โทร 0-7567-3000, 0-7538-4000 ต่อ 2591

กรุงเทพฯ (หน่วยงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) โทร 0-2298-0244-5 ต่อ 1151-3

 


 แผนที่