ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตวแพทย์มวล. เชิญชวนร่วมงานทำบุญและเสวนาเรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อมใช้ในการรักษาสัตว์

075-673921 Mon – Fri: 08:30 – 16:30 Line Fa …

สัตวแพทย์มวล. เชิญชวนร่วมงานทำบุญและเสวนาเรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อมใช้ในการรักษาสัตว์ Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

075-673921 Mon – Fri: 08:30 – 16:30 Line Fa …

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Read More »

สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมใจปลูกหญ้าเนเปียร์ รองรับสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

075-673921 Mon – Fri: 08:30 – 16:30 Line Fa …

สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมใจปลูกหญ้าเนเปียร์ รองรับสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ Read More »

คณาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมชันสูตรซากเต่าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย

075-673921 Mon – Fri: 08:30 – 16:30 Line Fa …

คณาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมชันสูตรซากเต่าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย Read More »

ขอเชิญชวนน้องๆๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆ ประกวดภาพถ่ายคู่สัตว์เลี้ยง

ขอเชิญชวนน้องๆๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆ …

ขอเชิญชวนน้องๆๆ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆ ประกวดภาพถ่ายคู่สัตว์เลี้ยง Read More »

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Ohio State University สหรัฐอเมริกา

         & …

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Ohio State University สหรัฐอเมริกา Read More »

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบและราคาน้ำนม

คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ศาสตราจารย์ คล …

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบและราคาน้ำนม Read More »