ฝึกอบรมการวางยาสลบระยะไกลในสัตว์ป่า (Wildlife Chemical Immobilization)

ฝึกอบรมการวางยาสลบระยะไกลในสัตว์ป่า (Wildlife Chemical Immobilization)

เมื่อ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ทีมช้างและสัตว์ป่าของ …

ฝึกอบรมการวางยาสลบระยะไกลในสัตว์ป่า (Wildlife Chemical Immobilization) Read More »