ขอแสดงความยินดีกับอ. ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"