นักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วม Morning Round ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

คณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วม Morning round ในช่วงเช้าของทุกวัน มีการรายงานสัตว์ป่วย แนวทางการรักษา สรุปผลการรักษา และรับฟังข้อเสนอแนะการรักษาเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกันในการรักษาสัตว์ป่วยภายใน ward ของโรงพยาบาลสัตว์ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานของคณาจารย์และทีมสัตวแพทย์ อย่างใกล้ชิด
Facebook Comments Box