เรียนรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์

เรียนรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ #สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ #วลัยลักษณ์
ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิด นำทีมโดยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ผศ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
Facebook Comments Box