ทำบุญวิทยาลัยและอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ที่อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ทำบุญวิทยาลัยและอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ที่อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา

Total Page Visits: 286
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะทำงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการทำบุญวิทยาลัยและอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ที่อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ณ วัดคลองดิน หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะทำงานพร้อมด้วยนักศึกษาส่วนหนึ่งเดินทางนำชุดสังฆทาน ไปถวายพระสงฆ์ และมีคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมฟังพระสวดและกล่าวคำถวายสังฆทาน ผ่านระบบ zoom
ทำบุญวิทยาลัยและอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ที่อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น