คณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทย์ ร่วมประชุมกับรองอธิการบดี (ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์) เรื่องงานวิจัยนกแอ่น

Total Page Visits: 146

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รองอธิการบดี ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยเรื่องงานวิจัยนกแอ่น กับคณาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ   ร่วมกับ ผศ.ปิยชาติ สึงตี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป  อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี อาจารย์สินิษฐา ดิษฐปาน จากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง งานวิจัยนกแอ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ และระบบ zoom meeting

แสดงความคิดเห็น