ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Microorganisms

Total Page Visits: 77

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.ดร.พีรภัทร แสงสว่าง (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Microorganisms โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q3 และ ISI Q2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Microorganisms