ขอแสดงความยินดีกับอ. ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Total Page Visits: 97

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ในโอกาสได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผ่านประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอ. ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”