ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Social Return of Investment”

Total Page Visits: 43

 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Social Return of Investment”การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting หรือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอารยุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น