เรียนรู้การใช้เครื่องวางยาสลบ อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

 รศ ดร น.สพ. สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องวางยาสลบของอย่างละเอียด , การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวางสลบ และ ได้เข้าถึงการกระบวนการทำงานของเครื่องวางยาสลบอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้กับการผ่าตัด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Total Page Visits: 33
แสดงความคิดเห็น