Akkhraratchakumari Veterinary College

บรรยากาศกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 สู่เส้นทางสัตวแพทย์ ม. วลัยลักษณ์

Total Page Visits: 377

ภาพบรรยากาศกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 สู่เส้นทางสัตวแพทย์ ม. วลัยลักษณ์ มาฝากกันค่ะ เป็นกิจจกรรมที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรสัตวแพทย์ได้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ บุคลากร และรุ่นพี่ในหลักสูตรสัตวแพทย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงวิชาการและนันทนาการ โดยน้องๆ ได้ทำกิจกรรมที่หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ เยี่ยมชมห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คลินิกม้า ไก่ สัตว์เล็ก การฝึกยิงยาสลบระยะไกล และอีกหลายกิจกรรม ทำให้น้องๆ ได้ลองเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจริง ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรู้จักเพื่อนๆ แล้วรุ่นพี่ในหลักสูตรเป็นอย่างดี

นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เรียนปฎิบัติการด้านศัลกรรมกระดูก
แสดงความคิดเห็น