Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจผิวหนังในสัตว์เล็ก

นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจผิวหนังในสัตว์เล็ก

Total Page Visits: 136

ในช่วงระหว่าปิดภาคการศึกษา (9-26 เมษายน และเดือนกันยายน 2564 ) นำทีมโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธ์ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาไปยังฟาร์มม้าในตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติด้านหัตถการ รวมทั้งการจับบังคับภาคสนาม
และเพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับม้าในช่วงเวลาปิดเทอม

นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจผิวหนังในสัตว์เล็ก
นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนการตรวจผิวหนังในสัตว์เล็ก
แสดงความคิดเห็น