Akkhraratchakumari Veterinary College
อ.สัตวแพทย์รักษาน้องหมาโรคลิ้นหัวใจเสื่อม

อ.สัตวแพทย์รักษาน้องหมาโรคลิ้นหัวใจเสื่อม

Total Page Visits: 150

น้องหม่าฮั่นสุดหล่อจากเกาะสมุยเข้ารับการตรวจEchocardiography กับอาจารย์ สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ ที่คลินิกพิเศษโรคหัวใจ โรคลิ้นหัวใจเสื่อมเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดในสุนัข สุนัขที่เป็นโรคนี้มักจะแสดงอาการอ่อนเพลีย หายใจเร็ว หรืออาจมีไอเหมือนมีปัญหาในการหายใจ ณ  โรงพยาบาลสัตว์เล็กอัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าน้องหม่าฮั่นเป็นโรคลิ้นหัวใจเสื่อมและได้รับการรักษาทางยารักษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น