Akkhraratchakumari Veterinary College

ชมรมกีฬาและผู้นำเชียร์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดกิจกรรม AVC Game

Total Page Visits: 175

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมรมกีฬาและผู้นำเชียร์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดกิจกรรม AVC Game ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยมีการเล่นกีฬาร่วมกันหลากหลายกิจกรรม เช่น บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล รวมถึงกีฬาฮาเฮ สร้างความสนุกสนาน ความรู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น