Akkhraratchakumari Veterinary College
นักศึกษาชมรมสัตวแพทยอาสาออกหน่วยให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนวัวพื้นเมือง

นักศึกษาชมรมสัตวแพทยอาสาออกหน่วยให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนวัวพื้นเมือง

Total Page Visits: 75

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับนักศึกษาชมรมสัตวแพทยอาสา ออกหน่วยให้บริการวิชาการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับวัวพื้นเมืองของเกษตรกรในอำเภอท่าศาลา โดยในกิจกรรมนี้ เป็นการช่วยฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษา อีกทั้งช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น