Akkhraratchakumari Veterinary College
พร้อมเปิด 10 ก.พ. 67 สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

พร้อมเปิด 10 ก.พ. 67 สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

Total Page Visits: 29
📢 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับมอบและปล่อยสัตว์เข้าสู่พื้นที่ป่าใต้หอชมฟ้าหรือสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีชนิดและจำนวนสัตว์ดังนี้ 1.คาปิบารา จำนวน 6 ตัว 2. เนื้อทราย จำนวน 20 ตัว และ 3. เก้ง จำนวน 2 ตัว ซึ่งสัตว์ทั้งหมดสุขภาพแข็งแรง ได้ออกเดินทางจากสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์ขอนแก่นในวันจันทร์ที่ 29 ที่ผ่านมา และเดินทางถึงอุทยานพฤกษศาสตร์ในเช้าวันที่ 30 มกราคม 2567
.
📢 สำหรับปฏิบัติการรับสัตว์ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างการเดินทางโดยรถบรรทุกและรถตู้ และปล่อยสัตว์ลงในพื้นที่ป่าอุทยานพฤกษศาสตร์ อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ ดร.น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงานสัตวแพทย์ สัตวบาล ของสวนสัตว์ทั้งสองดังกล่าวที่ได้เดินทางมาด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ที่ได้ไปเรียนรู้วิธีการจับสัตว์ การขนส่งและการปล่อยสู่พื้นที่
.
📢 ปฏิบัติการปล่อยสัตว์ลงในพื้นที่วานนี้ นอกจากทีมงานดังกล่าวในข้างต้น ได้มีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 จากวิทยาลัยสัตวแพทยอัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมศึกษาการตรวจรับ การปฏิบัติต่อสัตว์ และการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นของสัตว์ด้วย
.
📢 ทั้งนี้อุทยานพฤกษศาสตร์กำหนดเปิดตัวสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับกิจกรรม Bota Camping เพื่อสร้างสีสันแห่งการเรียนรู้เชิงสันทนาการ เป็นแหล่งสร้างสุขให้กับทุกคน สมกับคำขวัญของอุทยานพฤกษศาสตร์ที่ว่า Walailak Botanic Park, Land of learning and happiness for all.
.
ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : WBP Walailak Botanic Park
หมายเหตุ : รูปภาพได้มีการขออนุญาตจากน้องคาปิบาราแล้ว
แสดงความคิดเห็น