Akkhraratchakumari Veterinary College
สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Goodbye senior พี่ปี 6

สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Goodbye senior พี่ปี 6

Total Page Visits: 74

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ได้ประสบความสำเร็จ จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 6 ปี พร้อมที่จะก้าวสู่ช่วงของการทำงานจริง ภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ สนุกสนาน กระชับควาสัมพันธ์ของนักศึกษา ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณจารย์

แสดงความคิดเห็น