Akkhraratchakumari Veterinary College
บรรยากาศการเรียนการสอนปฏิบัติการเรียนผ่าซาก "สืบจากศพ"

บรรยากาศการเรียนการสอนปฏิบัติการเรียนผ่าซาก “สืบจากศพ”

Total Page Visits: 162

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา Basic Practical Skill 3 (BPS3) ของนักศึกษาชั้นปี 2 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี นำโดยรศ.ดร. น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน ฝึกปฏิบัติการเรียนผ่าซาก “สืบจากศพ” วัวป่วยเสียชีวิต โดยที่เจ้าของไม่ทราบสาเหตุซึ่งมาพบตอนเช้าก็เสียชีวิตแล้ว จากการผ่าชันสูตรพบพยาธิใบไม้ในตับ และมีการเสียหายของตับ ปอดบวมน้ำ มีเลือดออกในหลายอวัยวะ ในการนี้นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมฝึกผ่า เสริมประสบการณ์เพิ่มเติมจากห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
….นักสืบ สัตวแพทย์

แสดงความคิดเห็น