เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ว่าที่สัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยช่วงเช้าร่วมฟังบรรยายจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้โอวาท นำโดย รศ.ดร. สุรินทร์ ไหม ศรีกรด พร้อมด้วยคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี แนะนำคณาจารย์และบุคลากร และช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับพี่ๆๆ นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เล่นเกมส์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจ

Facebook Comments