สัตวแพทย์มวล. เชิญชวนร่วมงานทำบุญและเสวนาเรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อมใช้ในการรักษาสัตว์

           เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย 2563 ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ร่วมทำบุญให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ และอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ ร่วมฟังเสวนา เรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อมใช้ในการรักษาสัตว์ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยในงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรมคือ

1. งานทำบุญวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์
เวลา 07.00-09.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
2. บรรยายเรื่องการเป็นเครือข่ายกับสัตวแพทยสมาคม โดยนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เสวนาการพัฒนานำสมุนไพร กัญชง กัญชา กระท่อม มาใช้เป็นยารักษาสัตว์ จากงานวิจัยสู่คลินิก
เวลา 09.30-12.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
**หมายเหตุ สัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงานจะได้รับคะแนน CE (ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน    >>>คลิก<<<

-----------------------------------------
สามารถติดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ โทร 075-673924
คุณหทัย เหมทานนท ์ โทร 075-673924
คุณพวงชมพู กิ่งรัตน์ โทร.075-673920
หรือติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ Vet-WU