พร้อมรับบริการแล้ววันนี้!! หน่วยรถรักษาสัตว์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสัตว์ม.วลัยลักษณ์

Total Page Visits: 931
       พร้อมแล้วสำหรับหน่วยรถรักษาสัตว์เคลื่อนที่ (AVC Mobile unit) โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้บริการเพื่อรองรับการออกหน่วยบริการรักษาสุขภาพสัตว์ ภายใต้ โรงพยาบาลสัตว์ 2 แห่ง ได้แก่

               1. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใกล้ศูนย์การแพทย์ ให้บริการรักษา ผ่าตัด วัคซีน และอื่นๆ ให้กับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเป็นหลัก
               2. โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ให้บริการรักษาสัตว์ปศุสัตว์ทุกชนิด อาทิ โค กระบือ แพะ แกะ ไก่ ตลอดจนช้างและสัตว์ป่า นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ฯ ยังมีรถรักษาสัตว์เคลื่อนที่ ที่ให้บริการสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์ป่า หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงกลุ่มสุนัขและแมว

หากเจ้าของสัตว์ท่านใดไม่สะดวกในการนำพาสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์ได้ ท่านเจ้าของสัตว์สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-673902 , 075-673904 เพื่อให้รถบริการรักษาสัตว์เคลื่อนที่ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ได้ออกไปบริการท่านถึงบ้าน สะดวกอย่างยิ่งสำหรับท่านเจ้าของสัตว์ที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือยานพาหนะ เพื่อสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของท่านจะได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทันท่วงที
แสดงความคิดเห็น