รู้จริง ลงมือจริงกับ Lab Exercise Physiology

       บรรยากาศ การเรียน Lab Exercise Physiology มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหายใจ มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีการทดสอบการหายใจทั้งอัตราการหายใจ และปริมาณอากาศที่เข้าสู่ปอดทั้งในระยะพัก ระยะที่ร่างกายทำงานหนัก จากการออกกำลังกาย รวมถึงให้นักศึกษาได้ทดสอบความจุปอดในการหายใจของแต่ละคนด้วย     

Facebook Comments