Menu 

Announcement of the list successful applicants of Veterinary Medicine Program (International Program)

Announcement of admission results (TCAS)

  On process…

  Successful applicants of Round 2 Quota
  Successful applicants of Round 1 Portfolio 
  Successful applicants of Guidance teacher’s Quota and direct admission

 

 ขอแสดงความยินดี
กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
นับถอยหลังวันยืนยันสิทธ์ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

ที่ student.mytcas.com

 

และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564

จะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

Days
Hours
Minutes
Seconds