Akkhraratchakumari Veterinary College
  Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

10 เหตุผลทำไมต้องเรียนสัตวแพทย์

56644813_2423568697874078_8795796424651440128_n
10 เหตุผล ทำไมต้องเรียนสัตวแพทย์ วลัยลักษณ์

1. นามพระราชทาน

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นวิทยาลัยสัตวแพทย์ที่ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9โดยใช้สร้อยพระนามของ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนสัตวแพทย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้นี้

2. แห่งเดียวในประเทศ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นวิทยาลัยสัตวแพทย์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรนานาชาติ


3. สนับสนุน IPAD

วิทยาลัยฯ สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Smart Classroom เต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเช่น ipad โดยสนับสนุนเงินทุนเป็นจำนวนเท่ากับ ipad รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง


4. สอนทั่วถึง เน้นคุณภาพ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดรับนักศึกษาในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพียง 16 คน เน้นคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาทางคลินิกที่บัณฑิตจะต้องสามารถทำได้ ทำเป็น


5. ดูงานต่างประเทศทุกปี

วิทยาลัยฯ สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ ทุกปี โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาได้จ่ายเข้ามา


6. สอนโดยอ.ต่างชาติและไทย

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ไทยผู้มีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศเป็นผู้ร่วมสอนในหลักสูตร อีกทั้งวิทยาลัยฯ ไม่จำกัดสัญชาตินักศึกษาผู้สมัครเข้ามาเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนในบรรยากาศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน


7. ฝึกทางคลินิกตั้งแต่ปีที่ 4

หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ออกแบบให้นักศึกษาเรียนสามภาคการศึกษาต่อปี จะทำให้นักศึกษาจบการเรียนรู้มีความรู้พร้อมฝึกทางคลินิกได้ตั้งแต่ชั้นปีที่สี่ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ห้าจะเป็นการฝึกคลินิกสัตว์ต่างๆ เทียบเท่ากับชั้นปีที่หกในระบบสองภาคการศึกษา และในชั้นปีที่หก นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในหัวเรื่องที่ชอบ สนใจ และคาดว่าจะทำงานในสาขานั้น ไม่ว่าจะเรื่องเดียว หรือ สองสามทางเลือก ได้ตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เฉพาะด้าน เป็นโอกาสในการสมัครงานที่ผู้จ้างสัตวแพทย์ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะด้าน


8. รอรับรองสัตวแพทยสภา

วิทยาลัยฯ เป็นโรงเรียนสัตวแพทย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่กระบวนการ การรับรองหลักสูตรโดยสัตวแพทยสภาของประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หากผ่านการรับรอง บัณฑิตของวิทยาลัยฯ สามารถมีสิทธิเข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในประเทศในเครือสหราชอาณาจักรได้


9. UKPSF ไม่เน้นท่องจำ

วิทยาลัยฯ ใช้ระบบการศึกษาแบบ UKPSF หรือ United Kingdom Professional Standard Framework ซึ่งเป็นระบบการจัดการศึกษาของสหราชอาณาจักร ที่เน้น การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่นักศึกษายังขาดความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ แต่สอนให้คิดเป็น เด่นการวิเคราะห์ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น


10. ความเป็นอยู่ที่ดี

วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่ง คุณภาพชีวิตในด้านคุณภาพอากาศดีมาก อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเพียงสี่สิบกิโลเมตร อยู่ห่างจากชายหาดที่สวยงามเพียงขับรถ15 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดท่องเที่ยว เช่น พังงา ภูเก็ต กระบี่ แบบไปเช้าเย็นกลับได้

Total Page Visits: 8485