การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

ปฏิทินการรับสมัคร

สิทธิพิเศษนักศึกษาใหม่

เด็กสัตวแพทย์น่ารัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921