Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

คำถามพบบ่อย

ตอบคำถามน้องๆๆ เกี่ยวกับข้อมูลวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเบิกเงินสนับสนุนการซื้อ IPAD จะสามารถเบิกได้จำนวน 10, 800  บาท โดยน้องจะต้องเอาใบเสร็จการซื้อมาทำการเบิก โดยรายละเอียดในใบเสร็จจะต้องมี หัวเขียนว่าใบเสร็จ/ชื่อผู้ซื้อ (ต้องเป็นชื่อนักศึกษา)/ที่อยู่ร้าน + เลขที่ผู้เสียภาษีของร้าน / ราคาสินค้า  จากนั้นส่งหลักฐานมาเบิกโดยแนบหน้าสมุดธนาคาร 

เรียนได้แน่นอนค่ะ วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญ  เมื่อน้องเข้ามาแล้วจะได้รับการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสริมทักษะนอกต่างๆ  ภาษาอังกฤษจากรายวิชาพื้นฐาน ประมาณ 6 รายวิชาและจาก Feedback ที่ได้รับจากรุ่นพี่ บอกว่าเข้ามาแล้วภาษายังไม่ดี แต่พอได้พูดได้คุย ได้เรียนกับอาจารย์ ทุกวัน ภาษาก็ดีขึ้นมาก  

ตอนนี้วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในกระบวนการสัตวแพทยสภาเข้ามาตรวจรับรอง ซึ่งขั้นตอนตรวจรับรองสถาบันตามเงื่อนไขปกติจะใช้เวลา 5 ปี 

เราเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเทอม เทอมละ 100,400 บาทค่ะ เรียนปีละ 3 เทอม 6 ชั้นปีค่ะ เมื่อเข้ามาแล้ว น้องสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad ได้ 1 เครื่องค่ะ และวิทยาลัยจะสบทบ 10% เพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปีค่ะ น้องสามารถเลือกได้ อยากดูงานประเทศไหนจ้า

สามารถสมัครได้ค่ะ โดยน้องสามารถสมัครรอบรับตรงนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้จากลิงค์นี้ค่ะ https://entry.wu.ac.th/new/download/q/inter_vet.pdf

ตอนนี้ยังกู้ กยศ หรือ กรอ. ไม่ได้ค่ะ หลักสูตรกำลังอยู่ในกระบวนการดำเนินการ แต่น้องจะได้รับทุนอุดหนุนการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน ปีละ 60,000 บาทและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ Ipad รุ่นมาตราฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยค่ะ พร้อมเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญค่ะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพักธรรมดา Superior ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท
หอพักปรับอากาศ Deluxe ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง
หอพักปรับอากาศ Suite ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง
หอพักปรับอากาศพรีเมียม Resident ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอพักชาย 1 หอ หอพักหญิง 1 หอ ค่าห้องพัก/เดือน 5,000 บาท (กรณีพักร่วม 2 คน แบ่งชำระคนละ 2,500 บาท) ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหอพักได้จาก : คลิก

10 หน้าค่ะ และเขียนบรรยายเหตุผลในการสมัครหลักสูตรสัตวแพทย์  1 หน้าค่ะ

เมื่อเข้ามาแล้ว น้องจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad รุ่นมาตราฐาน ได้ 1 เครื่องค่ะ และวิทยาลัยจะสบทบ 10%  หรือปีละ 60,000 บาทเพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปีค่ะ น้องสามารถเลือกได้ประเทศที่สนใจในการศึกษาดูงานได้ค่ะ

  • น้องสามารถคุยกับพี่แนน ตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์ ได้ที่ LineID :  @059igktn
  • ช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/vetwalailak/inbox