Akkhraratchakumari Veterinary College
  Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

คำถามพบบ่อย

ตอบคำถามน้องๆๆ เกี่ยวกับข้อมูลวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเบิกเงินสนับสนุนการซื้อ IPAD จะสามารถเบิกได้จำนวน 10, 800  บาท โดยน้องจะต้องเอาใบเสร็จการซื้อมาทำการเบิก โดยรายละเอียดในใบเสร็จจะต้องมี หัวเขียนว่าใบเสร็จ/ชื่อผู้ซื้อ (ต้องเป็นชื่อนักศึกษา)/ที่อยู่ร้าน + เลขที่ผู้เสียภาษีของร้าน / ราคาสินค้า  จากนั้นส่งหลักฐานมาเบิกโดยแนบหน้าสมุดธนาคาร  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่ ทองกวาว โทรศัพท์ 075-476003

เรียนได้แน่นอนค่ะ วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญ  เมื่อน้องเข้ามาแล้วจะได้รับการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสริมทักษะนอกต่างๆ  ภาษาอังกฤษจากรายวิชาพื้นฐาน ประมาณ 6 รายวิชาและจาก Feedback ที่ได้รับจากรุ่นพี่ บอกว่าเข้ามาแล้วภาษายังไม่ดี แต่พอได้พูดได้คุย ได้เรียนกับอาจารย์ ทุกวัน ภาษาก็ดีขึ้นมาก  

ตอนนี้วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในกระบวนการสัตวแพทยสภาเข้ามาตรวจรับรอง ซึ่งขั้นตอนตรวจรับรองสถาบันตามเงื่อนไขปกติจะใช้เวลา 5 ปี 

เราเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเทอม เทอมละ 150,600 บาทค่ะ เรียนปีละ 2 เทอม 6 ชั้นปีค่ะ เมื่อเข้ามาแล้ว น้องสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad ได้ 1 เครื่องค่ะ และวิทยาลัยจะสบทบ 10% เพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปีค่ะ น้องสามารถเลือกได้ อยากดูงานประเทศไหนจ้า

สามารถสมัครได้ค่ะ โดยน้องสามารถสมัครรอบรับตรงนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้จากลิงค์นี้ค่ะ https://veterinary.wu.ac.th/?page_id=11170&lang=th 

ปีการศึกษา 2565 นี้เป็นปีแรกที่น้อง สามารถกู้ กยศ. ได้ โดยจะสามารถกู้ได้ปีละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ) ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) เทอมละ 100,400 บาท ดังนั้น ส่วนต่างในการชำระค่าเทอม จะอยู่ที่ 50,000 บาท/เทอม ค่ะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพักธรรมดา Superior
ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพักปรับอากาศ Deluxe
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพักปรับอากาศ Suite
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพักปรับอากาศพรีเมียม Resident
ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอพักชาย 1 หอ หอพักหญิง 1 หอ ค่าห้องพัก/เดือน 5,000 บาท (กรณีพักร่วม 2 คน แบ่งชำระคนละ 2,500 บาท) ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

น้องจะสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอในหรือหอนอก โดยน้องจะต้องชำระเงินยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่ https://ces.wu.ac.th/registrar/sr_studentnew.asp จากนั้นระบบจะเปิดให้จองหอพักออนไลน์ ในระบบ โดยน้องสามารถเลือก รูมเมทได้ โดยให้น้องหารูมแมท เมื่อน้องจองจะได้เบอร์มา แล้วเอาเลขนี้ให้รูมแมท จากนั้นรูมแมทไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ หากไม่มีรูมแมทก็จะได้เป็นการสุ่มให้ค่ะ ส่วนหอพักใหม่ residence   หอพักนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนหอพักในการมีสิทธิ์เข้าอยู่ต่อค่ะ

ข้อมูลห้อพัก : https://dsa.wu.ac.th/?page_id=20739 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหอพัก
 
โทรศัพท์ 075-476555  หรือ 075-476556
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )
Facebook งานหอพัก : https://www.facebook.com/CPMdormitory
และ  https://www.facebook.com/dorm.walailak

10 หน้าค่ะ และเขียนบรรยายเหตุผลในการสมัครหลักสูตรสัตวแพทย์  1 หน้าค่ะ

เมื่อเข้ามาแล้ว น้องจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad รุ่นมาตราฐาน ได้ 1 เครื่องค่ะ และวิทยาลัยจะสบทบ 10%  หรือปีละ 60,000 บาทเพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปีค่ะ น้องสามารถเลือกได้ประเทศที่สนใจในการศึกษาดูงานได้ค่ะ

เพื่อให้นักศึกษาเดินทางถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คณะทำงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้า มวล. ขอแนะนำแนวปฏิบัติในการขึ้นรถไฟฟ้า ณ จุดขึ้นรถต่างๆ

รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ : https://www.wu.ac.th/th/news/13754

  • น้องสามารถคุยกับพี่แนน ตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์ ได้ที่ LineID :  @059igktn
  • ช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/vetwalailak/inbox
Total Page Visits: 10593
แสดงความคิดเห็น