Akkhraratchakumari Veterinary College
  Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

  อยู่ระหว่างการคัดเลือก

  ผู้ผ่านคัดเลือก Tcas รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ 

  ประเภท ครูแนะแนวและรอบรับตรงนานาชาติ

 ขอแสดงความยินดี
กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
นับถอยหลังวันยืนยันสิทธ์ 7
-8 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ student.mytcas.com

และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2566

จะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

Days
Hours
Minutes
Seconds