Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

  อยู่ระหว่างการคัดเลือก

  ผู้ผ่านคัดเลือก Tcas รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ 

  ผู้ผ่านคัดเลือก Tcas รอบที่ 1 Portfolio 

  ประเภท ครูแนะแนวและรอบรับตรงนานาชาติ

 

 ขอแสดงความยินดี
กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
นับถอยหลังวันยืนยันสิทธ์ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

ที่ student.mytcas.com

 

และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564

จะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

Days
Hours
Minutes
Seconds