Menu สำหรับนักศึกษาใหม่
  ปฏิทินการรับสมัคร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) จำนวน 3 รอบ TCAS และ 1 รอบรับตรงนานานชาติ 

รอบที่ 1 (Portfolio)

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่  

รอบที่ 2 (Quota)

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่  

รอบที่ 3 (Admission)

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่  

รอบรับตรงนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  31 กรกฎาคม 2564 อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่  

สมัครเรียนที่นี่

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)

 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921