Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมไปด้วยเครื่องมือสนันสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน บรรยากาศ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน มากมาย

สวนวลัยลักษณ์

สวนวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่และผืนดิน 125 ไร่ โดยภายในสวนวลัยลักษณ์จะมีจุดเด่นอยู่ที่ลานมโนราห์สีทอง มีระเบียงน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้นั่งพักผ่อน ให้อาหารปลา พร้อมนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านภูเขาหลวงซึ่งเป็นทัศนียภาพ ที่งดงามยิ่งเป็นเบื้องหลัง

หอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้ – หอพักธรรมดา Superior ห้องธรรมดา สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท – หอพักปรับอากาศ Deluxe ห้องปรับอากาศ สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง – หอพักปรับอากาศ Suite ห้องปรับอากาศ สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง – หอพักปรับอากาศพรีเมียม Resident ห้องปรับอากาศ สำหรับ 1 และ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอพักชาย 1 หอ หอพักหญิง 1 หอ ค่าห้องพัก/เดือน 5,000 บาท (กรณีพักร่วม 2 คน แบ่งชำระคนละ 2,500 บาท) ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

สนามกีฬา

สนามกีฬา อาคารพลศึกษา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ดูแลและให้บริการโดย ฝ่ายงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ประกอบด้วย สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ อาคารกีฬา-อาคารพลศึกษา อาคารกีฬาในร่ม สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฟิตเนส สนามแบดมินตัน ฯลฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสือสารคดี หนังสืออ้างอิง เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร กฤตภาค รวมถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 2. สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) ได้แก่ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดิสเก็ตท์ แผ่นซีดี-รอม เป็นต้น 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 3.1 ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากร สารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online Public Access Catalog หรือ OPAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง 3.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)เป็นฐานข้อมูลที่บริษัท เอกชนจัดจำหน่ายให้บริการข้อมูลแก่ห้องสมุด หรือฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ 3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
Facebook Comments Box