Jaruwan Laksanajan

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจที …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” Read More »

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา …

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสัตวแพทยศ …

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2564 Read More »