Jaruwan Laksanajan

ประชุมสัมมนา “รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพ …

ประชุมสัมมนา “รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร” Read More »

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสัต …

Work shop การวินิจฉัยโรคภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ Read More »

ทีมงานคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารียินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี …

ทีมงานคุณภาพ โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารียินดีต้อนรับ Read More »

บรรยากาศการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษ …

บรรยากาศการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ Read More »

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1

         วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร …

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1 Read More »

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1

         วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร …

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 Read More »

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Parasites and Wildlife

แม่แบบชื่นชมอาจารย์ อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Parasites and Wildlife

075-476002 , 075-476011 VET-WU @059igktn Facebook-f Twi …

แม่แบบชื่นชมอาจารย์ อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Parasites and Wildlife Read More »

ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาค …

ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาค …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »