Home > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหารรือความร่วมมือกับประเทศไต้หวัน

ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบด …

Read More »

ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน และ ศ. น.สพ. ดร …

Read More »

เชิญชวนสัตวแพทย์ผู้ที่สนใจในด้านของโรคตา หรือ ผู้ที่ต้องการจะรื้อฟื้นความรู้ พร้อมการฝึกทำหัตถการworkshopในเรื่องของโรคตา โดยปีนี้ จัดขึ้นที่นครศรีธรรมราช

เชิญชวนสัตวแพทย์ผู้ที่สนใจในด้านของโรคตา หรือ ผู้ท …

Read More »