ความคืบหน้าโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีความมุ่งมั่นก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในระยะที่ ๑ ประกอบด้วยอาคาร A อาคารอายุศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง และการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตย์ทั่วไปโดยรอบ มุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศและของภูมิภาค Facebook Comments

Read More »

Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis

Akkhararatchakumari Veterinary College’s hospital brought to the local veterinary community of southern Thailand Prof.Dr.Stefan Unterer a world-class expert in small animal ultrasonography. On September 3rd, 2019 AVC hospital along with Merge Company hosted a hands-on seminar of “One Day Work shop: Tip & Trick for Abdominal Ultrasound Diagnosis”. Participants which …

Read More »

African Swine Fever

Akkhararatchakumari Veterinary College’s Teaching Hospital, Walailak University with the Department of Livestock Development hold a seminar of “Knowing the disease, fighting the crisis  of African Swine Fever (ASF)”. The seminar was co-hosted by The The Southern Swine Farmer Association  and declared open by The director of the office of regional …

Read More »

AVC welcomed Prof.Dr.Norbert Mencke, a Veterinary Parasitology expert from Germany

Akkhararatchakumari Veterinary College (AVC) welcomed a visiting professor namely Professor Doctor Norbert Menceke an outstanding veterinary parasitology researcher from Bayer Research Department of Bayer Compay, Germany. Prof.Mencke expert fields are in ectoparasite and protozoal drug development in various animal hosts. From this visit , Prof. Mencke have had a chance …

Read More »

The Beauty of small class-size

Class of 2018 of Akkhararatchakumari Veterinary College (AVC) attended the subject VET 61-211 Basic Practical Skill which covers animal behavior, animal restraint, and physical examination topics in small animals, exotic pet species and food animals as well. The beauty of small class-size which AVC offers is the students can have …

Read More »

AVC offers Open-house activities for future students and parents.

26 Mar 2019, AVC arranged activities for prospective students and parents comprised of University and College’s VDO presentations, meet the vice president Assoc.Prof.Dr.Surin Maisreeklod, meet and talk with the dean Professor Dr. Suvichai Rochanasathien, meet with the hospital director Dr.Rattapan Pattanarangsan, living vet’s life in a simulation clinic, small animal …

Read More »

AVC welcomes training students from Austria.

Ms.Linda Brokamp and Mr.Shuresh Staudacher the 6th year student from Veterinary Medicine University of Vienna, Austria are interested to have a practical training in the southern elephant hospital, The Thai Elephant Conservation Center under The Royal Pathronage. Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC) organized the training with close-mentoring by AVC staffs for …

Read More »

Dr. Elise Eileen Robertson (Companion animal endoscopy specialist) visited Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC), Nakhorn Si Thammarat

Dr. Elise Eileen Robertson, who is professional memberships in International Cat Care, European Society of Gastrointestinal Endoscopy & World Endoscopy Organization (Human) and Comparative Gastrointestinal Society (Veterinary), visited Akkhararatchakumari Veterinary College (AVC), Walailak University for academic and research diliberation with Assoc. Prof. Dr. Peerasak Suttiyotin (Acting for Dean), Dr. Rattapan Pattanarangsan (Director …

Read More »

The meeting on seeking for academic collaboration between Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig-Maximillians-Universitãt München, Germany and Akkhraratchakumari Veterinary College, Walailak University.

19 July 2018:  Professor Katrin Hartmann and Dr. Stefan Unterer, lecturers from Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig-Maximillians-Universitãt München, Germany and Assoc. Prof. Dr. Supol Luengyosluechakul from Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University visited the Small Animal Teaching Hospital, Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC) and the dog shelter in Walailak University. Very …

Read More »

Walailak Unversity International College (WUIC) and Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC) had an active advertising at Satri Phuket School (International Program), Thailand

Dr. Rattapan Pattanarangsan, lecturer of Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC) along with lecturers from Walailak Unversity International College (WUIC) traveled and outreached the International Program students of Satri Phuket School for information of WU international courses and curriculum on Tuesday 21st August 2018 in Phuket porvince, Thailand.  Facebook Comments

Read More »