โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีในงานวลัยลักษณ์เดย์โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้บริการฉีดวัคซีนฟรี ในงานวลัยลักษณ์เดย์ ที่ บูธของ รพ.สัตว์เล็ก บริเวณโซนนิทรรศการวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. และ
วันที่ 1-3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น.

เงื่อนไขในการรับบริการฉีดวัคซีน
1.สัตว์เลี้ยง (สุนัข และแมว) ที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ทั้งที่ยังไม่เคยมีประวัติหรือมีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงให้ไม่รบกวนแก่ผู้รับบริการท่านอื่นในบริเวณสถานที่ให้บริการได้
3.หลังการฉีดวัคซีน ห้ามอาบน้ำสัตว์เลี้ยงเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องสามารถดูแลและสังเกตอาการแพ้วัคซีนของสัตว์เลี้ยงได้ตั้งแต่ช่วงหลังการฉีดวัคซีนจนถึง 3 วัน

Facebook Comments