Akkhraratchakumari Veterinary College

งานวิจัย

  งานวิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์

กระตุ้นการเรียนรู้ ความเครียดในการเรียน ความเข้าใจในนักศึกษา
คลิก

การดื้อยาของจุลชีพ (เชื้อโรค)ในสัตว์

การดื้อยาของจุลชีพ (เชื้อโรค) เป็นปัญหาระดับโลก ที่เกิดจากจุลชีพ (ในที่นี้ คือ ไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ) ...
คลิก

สัตวแพทย์จาก มวล ร่วมช่วยชีวิตเต่าเกยตื้น

สัตวแพทย์มวล.ร่วมช่วยกันวินิจฉัยและรักษาเต่าที่เกยตื้นในแถบอ่าวไทย ...
คลิก

ลิงแสมเรารักษาได้

รับรักษาเคสลิงแสมป่วยเนื่องจากมีบาดแผลที่บริเวณลำคอ สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย พบว่า บาดแผลรอบลำคอเกิดจากสายโซ่ที่รัดคอนั้นแคบเกินไปจนไปบาดผิวหนัง..
คลิก

งานวิจัยเพื่อเพิ่มจำนวนลูกสัตว์เพศเมียในวัวนมและสุกร

ในสุกรและวัวนมนั้น หากลูกที่เกิดมาเป็นตัวเมียจะมีมูลค่าสูงกว่าตัวผู้ เพราะว่าวัวตัวเมียเท่านั้นที่จะผลิตน้ำนมให้เราได้...
คลิก

ศูนย์วิจัยและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล

คณาจารย์ประจำสัตวแพทย์จัดตั้งศูนย์วิจัยและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
คลิก