Akkhraratchakumari Veterinary College

ลิงแสม เราก็รักษาได้

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรักษาเคสลิงแสมป่วยเนื่องจากมีบาดแผลที่บริเวณลำคอ สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย พบว่า บาดแผลรอบลำคอเกิดจากสายโซ่ที่รัดคอนั้นแคบเกินไปจนไปบาดผิวหนัง คาดว่าได้มีการคล้องโซ่มาตั้งแต่ลิงยังอายุน้อยและเมื่อลิงโตขึ้นจึงทำให้โซ่ดังกล่าวรัดแน่นจนบาดเข้าไปในลำคอ สัตวแพทย์จึงได้ทำการรักษาโดยการวางยาสลบแล้วตัดโซ่ออก จากนั้นจึงทำความสะอาดบาดแผลก่อนจะเย็บปิด ฉีดยาป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าของปรับรูปแบบการเลี้ยงให้เหมาะสมต่อไป ลิงแสม (Macaca fascicularis) จัดว่าเป็นลิงที่มีหางยาวที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย ชื่อสามัญคือ Long-tail macaque หรือ Crab-eating macaque มีลักษณะขนสีน้ำตาล หางยาวกว่าความยาวของลำตัว น้ำหนักประมาณ 3.5 – 6.5 กิโลกรัม โดยสามารถพบได้บริเวณป่าชายเลนไปจนถึงป่าเบญจพรรณตั้งแต่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แสดงความคิดเห็น