คณาจารย์และคณะ เยี่ยมชมมูลนิธิ Soidog

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมคณะ ลงพื้นเยี่ยมชมมูลนิธิ Soi dog ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์จรจัดและอนาถา เพื่อเรียนรู้และหาความร่วมมือเกี่ยวกับ การจัดการ และการรักษาสุนัขและแมวจรจัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อlสัตว์เลี้ยงและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีต่อไป

Facebook Comments