รพส. ผ่าตัดแก้ไขการผิดรูปของไขสันหลังสุนัขพันธุ์เกรทเดน

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ฯ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้มีการผ่าตัดเคส แก้ไขการผิดรูปของไขสันหลัง สุนัขพันธ์เกรทเดนวัย 8 เดือน หนัก 40 กก. ด้วยเทคนิคการเปิดกระดูกสันหลัง (Hemilaminectomy) และการยึดตรึงด้วย Pedicle screw นำโดย นายสัตวแพทย์ถิรวัฒน์ สุมาลัย (คุณหมอตุ๊) ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนในการศัลยกรรมกระดูกและระบบประสาท ของศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ฯ ร่วมกับต่างมหาวิทยาลัย และสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ทำให้เคสนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Facebook Comments